Avelsmål

Mitt mål är att bevara kulturarvet västgötaspetsen – den behöver inte förädlas vidare utan tvärtom måste vi som uppfödare säkerställa att den inte förändras från sin ursprungliga typ. Även framtida generationer ska kunna välja en sund, robust och tålig hund som kamrat. För att bevara den genetiska mångfalden i rasen är det viktigt att inte avla på utställningsresultat utan att istället prioritera hundar av ovanligare härstamning. Visst ställer jag ut mina hundar, men det är för skojs skull och jag lägger ingen större vikt vid resultaten – specialklubben anordnar exteriörbeskrivningar som ger en betydligt tydligare och mer ingående bild av hunden av folk som är väl insatta i rasen. För mig är goda/mycket goda/utmärkta vallanlag en klar bonus då vallegenskaperna har format rasens karaktär, men det är inte avgörande i mitt avelsurval. Alldeles för få västgötar vallanlagstestas och avelsbasen är redan för liten för att jag med gott samvete ska kunna gallra på vallegenskaper.

Det absolut bästa sättet att borga för en fortsatt frisk ras är att se till att så många olika, kliniskt friska individer som möjligt får en chans att gå i avel så att vi bibehåller största möjliga genetiska bredd av det som finns kvar. Udda härstamningar måste tas tillvara, för när genetiskt material dör ut så går det aldrig att få tillbaka. Då återstår bara att korsa in en annan ras när inavel blir ett problem, och det är inte det lättaste att göra och ändå bibehålla rastypiska egenskaper.

Sammanfattningsvis ska aveln leda till hundar som är sunda och rastypiska både mentalt och exteriört samt bevarandet av den genetiska variation som finns kvar inom rasen. En hund vars anatomi tillåter den att utan problem ta sig fram över stock och sten i skogen i timmar och med en päls som skyddar mot väder och vind och inte drar med sig halva skogen hem. En mentalitet som tillåter att hunden tryggt kan hänga med på äventyr, vare sig det är ute i skogen eller inne i storstan. Och även om de är trevliga på djurkliniken så ser jag helst att vi bara behöver hälsa på för årliga vaccinationer.

Kan tilläggas att exteriör rastypiskhet för mig inte på något sätt innebär att alla inom rasen ska se ut som karbonkopior av varandra. Det ryms rätt stor variation inom rasstandarden, och huvudsaken är att exteriören är funktionell.

Bumblans Kennel är registrerad i SKK (Svenska Kennelklubben) och medlem i SKV (Specialklubben för Västgötaspets).

Länk till RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) och sammanfattning av avelsmål och riktlinjer för SKV finns –>här

– uppfödning av västgötaspets