Kommande kullar

Planerad parning 2021

Parningsförsök planeras i början av året, vilken/vilka tikar är inte spikat än

– uppfödning av västgötaspets