A-kullen resultat

Bumblans Abel Ablativ

Bumblans Adrian Adverb 

Bumblans Agnes Agent
HD-B/C
Mycket goda vallanlag (2 år)
Mycket god typ (exteriörbeskrivning)

Bumblans Adina Adjektiv
HD-C
Ögon ua 2018
Goda vallanlag (15 månader)
Genomfört BPH med skott
Mycket god typ (exteriörbeskrivning)
Utställning Excellent (juniorklass)

Bumblans Anton Antonym
HD-B
Utmärkta vallanlag (2 år)
Mycket god typ (exteriörbeskrivning)

Bumblans Accel Accent
Mindre goda vallanlag (2 år)
Genomfört BPH med skott

Bumblans Allis Allativ
HD-A
Mindre goda vallanlag (15 månader)
Genomfört BPH med skott
Utställning Excellent, CK, R-Cert (juniorklass)

Bumblans Asta Asterisk
Goda vallanlag (15 månader)
Genomfört BPH med skott
Mycket god typ (exteriörbeskrivning)
Utställning Excellent, CK

– uppfödning av västgötaspets