Promenad

Dunmålas Gusten ”Agust” och Kompiaisen Iso Hali ”Isa”

Vi fortsätter njuta av barmarken och att myggen ännu är få 🙂